Obrada drveta

Drvo je prirodni materijal.

Prerada počinje sečom šumskih stabala. Drveće može da se seče u svako doba godine, ali se to najčešće radi u jesen zato što tada drvo sadrži najmanje vlage.

Za seču drveta koriste se motorne testere, sekire i specijalne mašine za seču harvesteri. Kad se drvo iseče, stablo se čisti od grana i seče u trupce, delove stabla u određene dužine. Iz šume se isečeno drvo transportuje do šumskog skladišta. Za transport se koriste ona sredstva koja su najpogodnija za teren gde se nalazi šuma. To mogu biti životinjske zaprege, traktori, splavovi (voda) i žičare. Od skladišta do mesta prerade, pilane, drvo se transportuje železnicom, vodom ili specijalnim kamionima šleperima. Dopremljeno drvo se sortira prema svojstvima i upotrebljivosti.Charliscarpenters

Drvo se uglavnom koristi kao:

  • tehničko drvo
  • sirovina za hemijsku industriju
  • ogrevno drvo

Rezanjem balvana u pilanama dobijaju se grede, daske i letve. Grede, daske i letve slažu se jedna na drugu u više redova sa razmakom, da bi se izbegla deformacija drveta i tako se pristupa sušenju. Drvo se suši prirodnim putem ili zagrejanim vazduhom u specijalno izgrađenim sušarama. Daljom preradom drveta dobijaju se poluproizvodi:

  • furnir

Proizvodi se posebnim mašinama ljušćenjem (kružno ili poprečno), sečenjem ili rezanjem trupaca. Furnir je tanak list drveta kojim se oblaže manje kvalitetno drvo i koristi se za izradu drugih poluproizvoda od drveta.Charliscarpenters

  • šperploča

Dobija se lepljenjem i presovanjem neparnog broja slojeva furnira koji se slažu jedan preko drugog unakrsno da bi se povećala čvrstoća.Upotrebljava se u industriji nameštaja, stolarije i dr. Šperploča je poluproizvod od drveta koji ćeš najviše koristiti u realizaciji svojih projekata u kabinetu za tehničko i informatičko obrazovanje.Charliscarpenters

  • panel ploče

Pravi se od tankih i uskih letvica, najčešće od mekih i lakih vrsta drveta koje su međusobno slepljene. S obe strane tako sastavljene ploče nalepljen je deblji furnir ili talja šperploča. Panel ploča pogodna je za izradu nameštaja, ne vitoperi se i čvrsta je.

 

  • iverica

Pravi se od odpadnog drveta koje se meša sa specijalnim lepkom, a zatim presuje na određenu debljinu. Oplemljena iverica oblaže se furnirom ili plastičnim folijama s imitacijom šara kvalitetnog drveta. Upotrebljava se za izradu nameštaja, oblaganje zidova, reklamne panoe i dr.

 

  • lesonit ploče

Pravi se od vrlo sitnih otpadaka drveta koji se mešaju s veštačkim smolama, a zatim se ta masa presuje na debljine od 3,5 mm do 6 mm. S prednje strane je glatka, a sa zadnje strane hrapava. Upotrebljava se za zatvaranje poleđine ormana, kuhinjskih elemenata i dr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *